facebook

Aktualności

Nowy Termin Szkolenia B-11/2 Procesy technologiczne na obiekcie basenowym, Gdańsk 22-23.10.2019

 

Szkolenie jest dedykowane głównie dla kadry technicznej, konserwatorów i przedstawicieli stacji sanitarnych.


 Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami uzdatniania wody na obiektach basenowych oraz omówienie prawidłowych działań.


Podczas szkolenia uczestnicy poznają pod względem praktycznym każdy etap związany z prawidłową eksploatacją pływalni krytych. Przedstawimy krok po kroku najistotniejsze aspekty w funkcjonowaniu, oraz  źródła błędów, zaniedbań i problemów technicznych, które mogą skutkować złą eksploatacją na obiekcie. Omówimy szczegółowo etapy uzdatniania wody basenowej i sposoby postępowania w przypadku wykrycia ponadnormatywnego skażenia mikrobiologicznego wody. Jakie działania są niezbędne  po przekroczeniu parametrów w dopuszczalnym przez rozporządzenie zakresie.  Wobec powyższego pragniemy zaprosić Państwa na kompleksowe szkolenie, podczas którego uzyskają Państwo dostęp do aktualnych i usystematyzowanych informacji na ten temat każdego etapu pracy na pływalni.  Zapoznamy Państwa z etapami kontroli wewnętrznej na swoim basenie według rozporządzenia Ministra Zdrowia Dz.U. 2015 poz. 2016 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni. Przypomnienie materiału z trzydniowego szkolenia.

Ramy godzinowe szkolenia:
    I dzień: 9:00 -16:00 (obiad – 13:00)
    II dzień: 9:00 – 15:00 (obiad – 13:00)

Program szkolenia:
   -  wymagania sanitarno-higieniczne w odniesieniu do wody pływalni publicznych: flora bakteryjna, mikrobiologiczne
wskaźniki zanieczyszczeń wody.
-    koagulacja, filtracja, korekty pH i dezynfekcja;
 -   odpowiednie pomiary najważniejszych parametrów decydujących o jakości wody w niecce basenu,
 -   postępowanie w przypadku wykrycia ponadnormatywnego skażenia mikrobiologicznego i fizykochemicznego na pływalni i basenach odkrytych,
-    praktyczne i skuteczne sposoby rozwiązań problemów związanych z jakością wody;
-    sytuacje awaryjne (incydenty wymiotne i kałowe) – działania jakie powinniśmy podejmować, podstawowe zasady rozwiązywania problemów;


Wykładowca: mgr inż.  Małgorzata Prędota
    specjalista i wieloletni wykładowca Gdańskiej Fundacji Wody

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia informujące o zakresie szkolenia.


OPIEKUN SZKOLENIA:

Elżbieta Kiejno – Starszy Specjalista ds. Szkoleń
Senior Training Specialist
ela.k@gfw.pl
kom. +48 691 114 312


Patronat medialny nad przedsięwzięciami szkoleniowymi dotyczącymi tematyki pływalni i aquaparków:

 


 
Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry