facebook

Aktualności

B-11/2 Procesy technologiczne na obiekcie basenowym, Gdańsk 17-18.03.2020

 

Szkolenie jest dedykowane głównie dla kadry technicznej, konserwatorów i przedstawicieli stacji sanitarnych.


       Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami uzdatniania wody na obiektach basenowych oraz omówienie prawidłowych działań.
Szczegółowe i wyczerpujące tematykę prawidłowej eksploatacji szkolenie, dla osób początkujących i pragnących uzupełnić swoją wiedzę z dziedziny technik basenowych. Przedstawimy krok po kroku najistotniejsze aspekty w funkcjonowaniu,  źródła błędów, zaniedbań i problemów technicznych, które mogą skutkować złą eksploatacją na obiekcie. Omówimy szczegółowo etapy uzdatniania wody basenowej i sposoby postępowania w przypadku wykrycia ponadnormatywnego skażenia mikrobiologicznego wody. Jakie działania są niezbędne  po przekroczeniu parametrów w dopuszczalnym przez rozporządzenie zakresie.  Zapoznamy Państwa z etapami kontroli wewnętrznej na swoim basenie według rozporządzenia Ministra Zdrowia Dz.U. 2015 poz. 2016 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Ramy godzinowe szkolenia:

    I dzień: 9:00 -16:00 (obiad – 13:00)
    II dzień: 9:00 – 15:00 (obiad – 13:00)

Program szkolenia:

 -   wymagania sanitarno-higieniczne w odniesieniu do wody pływalni publicznych: flora bakteryjna, mikrobiologiczne wskaźniki zanieczyszczeń wody.
  -  koagulacja, filtracja, korekty pH i dezynfekcja – uaktualnione materiały dotyczące prawidłowego przeprowadzenia tych procesów,
   - odpowiednie pomiary najważniejszych parametrów decydujących o jakości wody w niecce basenu,
-    postępowanie w przypadku wykrycia ponadnormatywnego skażenia mikrobiologicznego i fizykochemicznego na pływalni i basenach odkrytych,
  -  praktyczne i skuteczne sposoby rozwiązań problemów związanych z jakością wody;
-    sytuacje awaryjne (incydenty wymiotne i kałowe) – działania jakie powinniśmy podejmować, podstawowe zasady rozwiązywania problemów;

Wykładowca: mgr inż.  Małgorzata Prędota specjalista i wieloletni wykładowca Gdańskiej Fundacji Wody

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia informujące o zakresie szkolenia.

OPIEKUN SZKOLENIA:

Elżbieta Kiejno – Starszy Specjalista ds. Szkoleń
Senior Training Specialist
ela.k@gfw.pl
kom. +48 691 114 312

Patronat medialny nad przedsięwzięciami szkoleniowymi dotyczącymi tematyki pływalni i aquaparków:

 

 

Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry