facebook

Aktualności

B-1 Prawidłowa eksploatacja pływalni i basenów, Gdańsk 23-25.08.2017


Zapraszamy do udziału w kolejnej odświeżonej edycji szkolenia na temat prawidłowej eksploatacji basenów i pływalni. Omówimy szczegółowo większość procesów chemicznych, wraz z technologią uzdatniania wody wykorzystywaną w pływalniach. Cześć materiału poświęcono zagadnieniom decydującym o jakości mikrobiologicznej i fizyko-chemicznej wody po wejściu z życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach z dnia 9 listopada 2015r.

W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

- wymagania sanitarno-higieniczne w odniesieniu do wody pływalni publicznych: flora bakteryjna, mikrobiologiczne wskaźniki zanieczyszczeń wody.

- koagulacja, filtracja, korekty pH i dezynfekcja;

- odpowiednie pomiary najważniejszych parametrów decydujących o jakości wody w niecce basenu,

- filmy z prawidłowym pobieraniem wody basenowe do badań mikrobiologicznych, przedstawimy możliwe błędy przy poborze, powodujące możliwe skażenie próbki.

- postępowanie w przypadku wykrycia ponadnormatywnego skażenia mikrobiologicznego i fizykochemicznego na pływalni i basenach odkrytych,
interpretacja wyników badań;

- praktyczne i skuteczne sposoby rozwiązań problemów związanych z jakością wody;

- sytuacje awaryjne (incydenty wymiotne i kałowe) – działania jakie powinniśmy podejmować, podstawowe zasady rozwiązywania problemów;

- najbardziej skuteczne  metody i rozwiązania techniczne gwarantujące utrzymanie prawidłowych parametrów wody basenowej, które przedstawił Christof Saunus na szkoleniu z czerwca 2016 r. w Krakowie – doświadczenia niemieckie.

- harmonogramy badań wody basenowej, dziennik pływalni opracowany przez GFW.

- przykłady komunikatów dotyczący jakości wody na pływalni.

- aktualne zagadnienia prawne związane z tematyką basenową.

 

23-25.08.2017

Hotel Zatoka, Trakt Św. Wojciecha 149, 80-017 Gdańsk


 Opiekun szkolenia:
Elżbieta Kiejno 
ela.k@gfw.pl
tel. +48 691 114 312


Patronat medialny nad przedsięwzięciami szkoleniowymi dotyczącymi tematyki pływalni i aquaparków:

Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry