facebook

Aktualności

E-26: Ocena jakości wody na pływalniach. Najczęstsze problemy z mikrobiologią i fizykochemią, Gdańsk 08.06.2017

Gdańska Fundacja Wody ma przyjemność zaprosić Państwa na webinarium dotyczące jakości wody na pływalniach. Szkolenie jest kierowane do przedstawicieli, eksploatatorów pływalni i obiektów towarzyszących, stacji sanitarnych i obiektów hotelowych i sportowych.Najczęstsze problemy z jakością wody na pływalniach w świetle zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 205r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

Start szkolenia godzina 10:00.
Czas trwania 2,5h.
Materiały będą wysyłane pocztowo po szkoleniu.

Program :
1. Podsumowanie jakości wody na pływalniach w woj: pomorskim , wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, zachodnio-pomorskim, łódzkim i świętokrzyskim z 2016 r,
2. Woda doprowadzana na pływalnię parametru jakie są wymagane dla wody do spożycia i dla wody na pływalniach:
- prosty sposób sprawdzenia wpływu wody doprowadzanej na pływalnie na jakość wody basenowej w konkretnych warunkach eksploatacyjnych

3. Biofilm i jego wpływ na przekroczenia parametrów mikrobiologicznych
4. Zapobieganie stagnacji wody
5. Zapobieganie tworzeniu się ubocznych produktów dezynfekcji
6. Wpływ koagulacji i filtracji na jakość wody basenowej
7. Szokowe chlorowanie
8. Najważniejsze informacje dotyczące brodzików.
9. Minimalne częstotliwości czynności porządkowych i ich wpływ na jakość wody.
10. Wymagania dot. ograniczenia bakterii Legionella w instalacjach wodociągowych
- usuwanie zanieczyszczeń mikrobiologicznych z instalacji wodociągowych – skrót metod dezynfekcjiOsoba odpowiedzialna za organizację:
Elżbieta Kiejno
ela.k@gfw.pl
kom. +48 691 114 312

Patronat medialny nad przedsięwzięciami szkoleniowymi dotyczącymi tematyki pływalni i aquaparków:

 


Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry