facebook

Aktualności

P18 Warsztaty doskonalenia technik menadżerskich. Zarządzanie zespołem pracowniczym i projektowym w branży basenowej, Gdańsk 06-08.12.2017

Profil uczestnika warsztatów:
-    kadra zarządzająca wszystkich szczebli,
-    osoby odpowiedzialne za realizację zadań w grupie pracowniczej,
-    osoby realizujące zadania projektowe w oparciu o kapitał ludzki,
-    osoby tworzące  zespoły lub zarządzające zespołami,
-    liderzy grup.Ramy czasowe:
Dzień   I godz. 10.00 –  15.00
Dzień  II godz. 10.00 –  15.00
Dzień III godz.   9.00 –  13.00

Dzień I
Cel: poprawa komunikacji interpersonalnej zarówno w relacjach z  pracownikami, jak i klientami, integracja pracowników oraz nauczenie się technik relaksacyjnych.


Zawartość warsztatów:
-    jak reagować empatyczne, ale jednocześnie asertywne,
 -   używanie komunikatu „ja” oraz aktywnego słuchania,
  -  dawanie i odbieranie informacji zwrotnej jako podstawowa umiejętnością skutecznego zarządzania,
  -  techniki radzenia sobie z „trudnym”, roszczeniowym klientem, podnoszącym ton, używającym wulgarnego języka,
 -   techniki prowadzenia rozmów w trudnych sytuacjach z pracownikiem,
 -   techniki relaksacyjne – uwolnienie negatywnych emocji bez konieczności ujawniania ich na forum.

Warsztaty prowadzone są metodami aktywnymi angażującymi uczestników do działania.

Prowadząca – dyplomowana trenerka i coach. Absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych Stop oraz Akademii Coachów Trop. Od 10 lat prowadzi warsztaty, w tym dla kadry zarządzającej z zakresu komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, obsługi klienta. Dzięki współpracy z szeregiem pływalni doskonale rozumie specyfikę pracy branży basenowej.


Dzień II i III
Cel: poprawa skuteczności w organizowaniu i delegowaniu zadań zespołów, przygotowanie kadry kierowniczej, menedżerów do skutecznego zarządzania kapitałem ludzkim, delegowania zadań oraz budowania zespołów pracowniczych w oparciu o cele i zadania organizacji.

Zawartość warsztatów:

 -  funkcjonowanie grupy, budowanie zespołu, motywacja w zespole,
-    na czym polega przywództwo,
  -  style zarządzania, zarządzanie kapitałem ludzkim,
  -  zarządzanie informacją i jej przekazywanie, delegowanie zadań,
-    komunikacja i podejmowanie decyzji,
-    techniki prowadzenia negocjacji, trudne negocjacje, wykorzystanie asertywności, ochrona przed manipulacją.

W trakcie warsztatów uczestnicy będą realizować zadania  praktyczne. Przykłady oraz zastosowane ćwiczenia odnoszą się do konkretnych sytuacji zaistniałych w Firmach (ćwiczenia negocjacyjne, odgrywanie ról, opisy sytuacyjne, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, opisy przypadków, symulacje).

Prowadzący – Doświadczony Trener biznesu /praktyk szkoleniowiec/. Szkolenia dla kadry menadżerskiej. Współpraca z Politechniką Gdańską  na Studiach Podyplomowych  wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej. Ponad 16-letnie doświadczenie w zarządzaniu jako menadżer wyższego szczebla, w firmach polskich i międzynarodowych.

Pliki do pobrania
Opiekun szkolenia:
Alicja Loch – Dzido
Kierownik Działu Szkoleń
Prokurent

alicja.ld@gfw.pl
Tel. +48 609 649 049

Patronat medialny nad przedsięwzięciami szkoleniowymi dotyczącymi tematyki pływalni i aquaparków:

 

Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry