facebook

Aktualności

Procesy technologiczne na obiekcie basenowym, Gdańsk 26-27.03.2019


Zapraszamy na dwudniowe szkolenie dedykowane osobom zaczynającym pracę na obiekcie basenowym lub już pracującym na pływalniach, które chcą uporządkować swoje wiadomości dotyczące prawidłowego funkcjonowania pływalni.

Szkolenie jest dedykowane głównie dla kadry technicznej, konserwatorów i przedstawicieli stacji sanitarnych.Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami uzdatniania wody na obiektach basenowych oraz omówienie prawidłowych działań.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają pod względem praktycznym każdy etap związany z prawidłową eksploatacją pływalni krytych. Przedstawimy krok po kroku najistotniejsze aspekty w funkcjonowaniu, oraz  źródła błędów, zaniedbań i problemów technicznych, które mogą skutkować złą eksploatacją na obiekcie.
Omówimy szczegółowo etapy uzdatniania wody basenowej i sposoby postępowania w przypadku wykrycia ponadnormatywnego skażenia mikrobiologicznego wody. Jakie działania są niezbędne  po przekroczeniu parametrów w dopuszczalnym przez rozporządzenie zakresie. 

Wobec powyższego pragniemy zaprosić Państwa na kompleksowe szkolenie, podczas którego uzyskają Państwo dostęp do aktualnych i usystematyzowanych informacji na ten temat każdego etapu pracy na pływalni.  Zapoznamy Państwa z etapami kontroli wewnętrznej na swoim basenie według rozporządzenia Ministra Zdrowia Dz.U. 2015 poz. 2016 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni. Przypomnienie materiału z trzydniowego szkolenia.

Ramy godzinowe szkolenia:
I dzień: 9:00 -15:00 (obiad – 13:00)
II dzień: 9:00 – 13:00 (obiad – 12:00)

Program szkolenia:
- wymagania sanitarno-higieniczne w odniesieniu do wody pływalni publicznych: flora bakteryjna, mikrobiologiczne wskaźniki zanieczyszczeń wody.
- koagulacja, filtracja, korekty pH i dezynfekcja;
- odpowiednie pomiary najważniejszych parametrów decydujących o jakości wody w niecce basenu,
- postępowanie w przypadku wykrycia ponadnormatywnego skażenia mikrobiologicznego i fizykochemicznego na pływalni i basenach odkrytych,
- praktyczne i skuteczne sposoby rozwiązań problemów związanych z jakością wody;
- sytuacje awaryjne (incydenty wymiotne i kałowe) – działania jakie powinniśmy podejmować, podstawowe zasady rozwiązywania problemów;


Wykładowca
: mgr inż.  Małgorzata Prędota
specjalista i wieloletni wykładowca Gdańskiej Fundacji Wody

 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia informujące o zakresie szkolenia.


OPIEKUN SZKOLENIA:

Elżbieta Kiejno – Starszy Specjalista ds. Szkoleń

Senior Training Specialist
ela.k@gfw.pl
kom. +48 691 114 312

Patronat medialny nad przedsięwzięciami szkoleniowymi dotyczącymi tematyki pływalni i aquaparków:

 

Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry